Προφορικά

Los adornos navidenos (Oral)

Los adornos navidenos (Oral)

Los adornos navidenos (Oral)


Las películas (Oral)

Las películas (Oral)

Κάρτες με ερωτήσεις (flashcards) για την εξάσκηση του προφορικού λόγου με θέμα τις ταινίες.


La Navidad (Oral)

La Navidad (Oral)

Είναι κάρτες με ερωτήσεις για την εξάσκηση του προφορικού λόγου με θέμα τα Χριστούγεννα (Navidad) και εξασκώντας τους παρελθοντικούς χρόνους....


Los sentimientos (Oral)

Los sentimientos (Oral)

Είναι κάρτες με ερωτήσεις για την εξάσκηση του προφορικού λόγου με θέμα τα συναισθήματα....


La frecuencia (Oral)

La frecuencia (Oral)

Είναι κάρτες με ερωτήσεις για την εξάσκηση του προφορικού λόγου με θέμα την συχνότητα που κάνουμε κάποιες δραστηριότητες....


×