Πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου (εφεξής η «Πολιτική») ως αναπόσπαστο κομμάτι των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.sacapuntes.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα») περιγράφει τις διαδικασίες με τις οποίες η Ιστοσελίδα συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα (όπως ορίζονται κατωτέρω). Με την αποδοχή της Πολιτικής ή και με την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα, συναινείτε ρητά στην επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Εισαγωγή

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Όλγα Παππά.

Αναγνωρίζω το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσω τις προσωπικές πληροφορίες σας (όπως π.χ. το όνομα και επίθετο, η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας κ.λπ.) και δεσμεύομαι να διασφαλίσω την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίσω την από την πλευρά σας απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων που σας παρέχει η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που ισχύει για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων από πλευράς μου (εφεξής το «Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»), συμπεριλαμβανομένου του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 και τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 (εφεξής ο «Κανονισμός»).

Ειδική σημείωση για τους ανήλικους

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού, ανήλικοι κάτω των δεκαέξι (16) ετών απαγορεύεται να μου γνωστοποιούν μέσω της Ιστοσελίδας Προσωπικά τους Δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους. Ζητώ από τα πρόσωπα αυτά να μην μου υποβάλουν οποιαδήποτε πληροφορία μέσω της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που οι χρήστες της Ιστοσελίδας εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία και εξακολουθούν να μου γνωστοποιούν Προσωπικά τους Δεδομένα μέσω της Ιστοσελίδας, θα θεωρήσω ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους.

Χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Σκοπός μου είναι η πλήρης συμμόρφωση με τον Κανονισμό και γι’ αυτό συλλέγω μόνο δεδομένα τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για να σας παρέχω τις υπηρεσίες που προσφέρει η Ιστοσελίδα, για την αντιμετώπιση προβλημάτων, για να σας παρέχω πληροφορίες που σε ορισμένες περιπτώσεις σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας όπως νέα από τον χώρο της εκπαίδευσης, για να εξατομικεύσω την εμπειρία σας, για την ανίχνευση και προστασία από σφάλματα, απάτη και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Τα προσωπικά σας στοιχεία ανήκουν σε εσάς και για αυτό ζητάω να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και την Πολιτική προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εγγραφή χρήστη μέσω της Ιστοσελίδας.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής στην Ιστοσελίδα, θα σας ζητηθούν κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες όπως:

  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  3. Στοιχεία διαμονής (Χώρα)

Η συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων είναι υποχρεωτική ώστε εγώ ή τρίτες συνεργαζόμενες, ή συνδεδεμένες με εμένα εταιρείες/επιχειρήσεις, να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για διάφορους σκοπούς, όπως ενδεικτικά για να διευκολύνουμε την επικοινωνία σας με εμένα ή τρίτες συνεργαζόμενες, ή συνδεδεμένες με εμένα εταιρείες/επιχειρήσεις, για να σας παρέχουμε και να σας αποστέλλουμεενημερωτικά και πληροφορίες που απευθύνονται στα ενδιαφέροντά σας (newsletters) κλπ., για να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, για να αναλύσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας κλπ. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσω Προσωπικά σας Δεδομένα για την επίλυση των διαφορών, την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επιβολή τυχόν πολιτικών και κανόνων που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και για να σας ενημερώνω για αλλαγές στην χρήση της Ιστοσελίδας, στους Όρους Χρήσης αυτής και στην Πολιτική Απορρήτου.

Δεν πουλάω τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους, ενδέχεται όμως κατά τη συνήθη πορεία των εμπορικών δραστηριοτήτων μας να μοιραστώ κάποια από τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τους συνεργάτες μου και με τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μου ή όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Επιλέγοντας να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μου δελτίο (newsletter), συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις που μπορεί να σας αποσταλούν ανά περιόδους.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή αλλάξετε γνώμη μπορείτε να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο διαγραφής στην υποσημείωση οποιουδήποτε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμένα ή να επικοινωνήσετε μαζί μου στο info@sacapuntes.com

Cookies

Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και άνεση στην χρήση της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώ «cookies». Τα cookies επιτρέπουν στην Ιστοσελίδα να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν τη χρήση του site πιο βολική και την επόμενη επίσκεψή σας ευκολότερη. Ένα cookie θα περιέχει τυπικά το όνομα του τομέα από τον οποίο έρχεται το cookie, τη διάρκεια ζωής του cookie και έναν τυχαία παραγόμενο μοναδικό αριθμό ή μια άλλη τιμή. Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιώ cookies για διάφορους σκοπούς για να βελτιώσω την εμπειρία σας στο διαδίκτυο, για αναλύσεις στατιστικών (π.χ. Google analytics) και μάρκετινγκ (π.χ. Facebook Pixel).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για εμένα. Ως εκ τούτου, προστατεύω τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμένα μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσής σας (on-line session) με την ιστοσελίδα μου, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που εισάγετε δεδομένα σε μία φόρμα στην Ιστοσελίδα όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας, tablet ή smartphone και την Ιστοσελίδα, κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits.

Τα δικαιώματά σας βάσει του Κανονισμού

Τα προσωπικά δεδομένα που μου γνωστοποιείτε μέσω της Ιστοσελίδας κατά την διαδικασία εγγραφής σας, μπορείτε οποτεδήποτε το επιθυμείτε να ενημερωθείτε σχετικά με αυτά, τον σκοπό τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@sacapuntes.com από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία μου έχετε δηλώσει.

Τα δικαιώματά σας αναλυτικά είναι τα εξής:

Δικαίωμα πρόσβασης: Η Πολιτική περιγράφει τα δεδομένα που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιώ. Από την σελίδα «ο λογαριασμός μου» σας δίνω τη δυνατότητα να έχετε πλήρη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να τα διαχειριστείτε.

Δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης και συμπλήρωσης: Εφόσον συνδεθείτε στην Ιστοσελίδα μέσω της σελίδας «σύνδεση μέλους», χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον προσωπικό σας κωδικό που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας, θα μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων μου, να διορθώσετε τυχόν ανακριβή προσωπικά στοιχεία ή να συμπληρώσετε ατελή δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψετε τον λογαριασμό σας μέσω της Ιστοσελίδας, από τον λογαριασμό σας, επιλέγοντας «διαγραφή λογαριασμού». Όλα τα δεδομένα που τηρώ για εσάς θα διαγραφούν οριστικά (προσωπικά στοιχεία, εικόνα προφίλ κλπ.). Τα σχόλια που έχετε αφήσει σε διάφορες αναρτήσεις του ιστολογίου μου παραμένουν ως ανώνυμα.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Δικαίωμά σας για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον, εάν επεξεργάζομαι τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσω την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ανήκουν σε εσάς. Ως εκ τούτου, σας εξουσιοδοτώ να ασκήσετε όλα τα παραπάνω δικαιώματα εφόσον συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα, εισάγοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να ζητήσετε νέο κωδικό πρόσβασης κάνοντας κλικ στην επιλογή «Ξέχασες τον κωδικό σου» πληκτρολογώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα και θα σας αποσταλεί εκ νέου ένας νέος κωδικός πρόσβασης.

Λάβετε υπόψη ότι είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας και του ελέγχου των προσωπικών σας πληροφοριών όταν συνδέεστε στο λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα. Ο προσωπικός σας κωδικός πρόσβασης είναι ιδιωτικός και γνωστός σε κανέναν άλλο εκτός από εσάς. Θα πρέπει να τηρείται σε αυστηρά κρυφό μέρος και προσβάσιμο μόνο από εσάς.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή επιθυμείτε να προβώ εγώ σε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο info@sacapuntes.com

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσω οποτεδήποτε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μου και τις υπηρεσίες που σας προσφέρω και στην περίπτωση αυτή, θα επικαιροποιήσω την «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος». Θα σας ενημερώσω για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο μεταχείρισης των πληροφοριών σας τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση στην Ιστοσελίδα μου ή αποστέλλοντας γνωστοποίηση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε ορίσει στο λογαριασμό σας.

Ερωτήσεις και υποδείξεις

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sacapuntes.com

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 18 / 9 / 2019

×