ΥΛΙΚΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Το υλικό μας χωρίζεται με βάση τη θεματολογία και τα επίπεδα αλλά κατά βάση στοχεύει στο διαχωρισμό λεξιλογίου, γραμματικής, έκθεσης, ακουστικού.

×