Ιδέες για παιδιά και ενήλικες

Μέσα από τη διδασκαλία μου τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, θα μπορείτε να δείτε ιδέες για ένα μάθημα δημιουργικό, διαδραστικό, ενδιαφέρον και διασκεδαστικό!

Actividades navideñas - Colorear y describir

Actividades navideñas - Colorear y describir

Actividades navideñas - Colorear y describir


Colorea los árboles navideños

Colorea los árboles navideños

Colorea los árboles navideños


Pronunciación de palabras

Pronunciación de palabras

Εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο και διασκεδαστικό ώστε οι μαθητές να δίνουν έμφαση στην προφορά και την ανάγνωση λέξεων και λογοτύπων....


Nubes de palabras

Nubes de palabras

Δημιουργούμε σύννεφα λέξεων με τους μαθητές μας κάνοντας επανάληψη το λεξιλόγιο του Α1....


×