Ταινίες - Βιβλία

Χρησιμοποιήστε τα βιβλία, τις ταινίες και τις σειρές για την εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας. Εδώ θα βρείτε κατάλληλο υλικό που θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αφού δείτε μια ταινία ή μια σειρά, ή αφού διαβάσετε ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Με αυτό τον τρόπο εξασκείτε περισσότερο τη γλώσσα και καταγράφετε τις σκέψεις σας σε κάθε ένα από αυτά.

Βιβλία

Βιβλία

Υλικό εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας με τη χρήση λογοτεχνικών βιβλίων.


Ταινίες

Ταινίες

Υλικό εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας με τη χρήση ταινιών.


Σειρές στη τηλεόραση

Σειρές στη τηλεόραση

Υλικό εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας με τη χρήση σειρών στη τηλεόραση.


×